Värmlandsantikvarien AB är ett konsultföretag som erbjuder antikvarisk kompetens åt stora som små fastighetsägare, kommuner, myndigheter och andra konsultföretag.

Företaget har specialistkompetens inom kulturmiljöutredningar, ändringsprojekt och anpassning av ny bebyggelse, kommunala kulturmiljöfrågor som bygglov, fysisk planering och kulturmiljöprogram. Terese Myrin är certifierad sakkunnig i kulturvärden och har över 19 års erfarenhet som bebyggelseantikvarie. Företaget har sin bas i Värmland men tar uppdrag i hela Mellansverige.

Under tjänster kan ni läsa mer om hur Värmlandsantikvarien kan hjälpa er att bevara och utveckla byggnader och kulturmiljöer in i framtiden!