Byggnadsantikvarie med lång erfarenhet av kulturmiljöfrågor

Värmlandsantikvarien AB är ett konsultföretag som erbjuder antikvarisk kompetens åt stora som små fastighetsägare, kommuner, myndigheter och andra konsultföretag i hela Mellansverige.

Företaget drivs av Terese Myrin, certifierad sakkunnig i kulturvärden.

Med över 20 års erfarenhet som bebyggelseantikvarie har jag specialistkompetens inom kulturmiljöutredningar, ändringsprojekt och anpassning av ny bebyggelse, kommunala kulturmiljöfrågor som bygglov, fysisk planering och kulturmiljöprogram.

Under tjänster kan du läsa mer om hur Värmlandsantikvarien AB kan hjälpa dig att bevara och utveckla byggnader och kulturmiljöer in i framtiden!

Terese Myrin - Värmlandsantikvarien AB