Om företaget

Värmlandsantikvarien AB erbjuder erfaren, engagerad och professionell kulturmiljökompetens. Företaget drivs av Terese Myrin som är kulturmiljöspecialist och bebyggelseantikvarie sedan 2004.

Värmlandsantikvarien AB startades i början av 2022 och tar uppdrag i hela Mellansverige, även om basen finns i Värmland. För att komplettera kompetensen har Värmlandsantikvarien ett stort kontaktnät med samarbetspartners inom praktisk byggnadsvård, kulturmåleri, trädgårdshistoria, arkitektur, samhällsanalys, fysisk planering med mera.

Terese Myrin är certifierad sakkunnig i kulturvärden (KUL) för kvalificerad nivå och har en magisterexamen vid avdelningen för kulturvård på Göteborgs Universitet. Hon har även studerat arkitektur, konst och etnologi. I tretton år var Terese stadsbyggnadsantikvarie på Karlstads kommuns stadsbyggnadsförvaltning och besitter därigenom specialkompetens inom till- och ombyggnadsprojekt och kulturmiljöutredningar. Där ansvarade hon för kulturmiljöprogram och kulturmiljöfrågor i bygglov och fysisk planering. Därefter arbetade hon fem år som byggnadsantikvarie på Värmlands Museum och utförde uppdrag åt fastighetsägare, kommuner, företag och organisationer i hela Värmland.

För Terese är det viktigt att vara lyhörd, både för vad kunden behöver och att utgå från byggnaden och platsens specifika karaktär.

Terese Myrin

Omnämnanden